Перечень организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на прибыль

Відповідно до підпункту “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 480

 

ПЕРЕЛІК 
організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), 
у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, 
та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи